Balaton

19-28 czerwca 2009 r.

Osoby:

Małgosia i Damian, Jurek z Opola, Zdzisia i Janek, Krysia z KTR "Turkot" Nowa Sól, Wojtek z Jawora, Piotrek z KTR "Turkot" Nowa Sól, Przemek, Małgosia, Graża, Magda i Grzegorz, Marysia z KTR "Turkot" Nowa Sól, Renia, Robert prezes Klubu, Bożenka, Krzysiek i Hubert z Głogowa, Marek z Kunic, Ewa z KTR "Turkot" Nowa Sól, Marian i Andrzej.

Trasa:

Legnica - Balaton: dwoma busami z przyczepa rowerową,

Wokół Balatonu rowerami; 300 km

Przejazd do Budapesztu i zwiedzanie miasta.

Wycieczka zorganizowana w głównej mierze przez Kol. Renię przy wydatnej pomocy Frau Janiny z UM Legnica.

Tihany – miejscowość wypoczynkowa na Węgrzech, położona na półwyspie o tej samej nazwie na północnym brzegu Balatonu.

Cały półwysep jest obiektem historycznym, którego centrum stanowi opactwo benedyktyńskie, założone w 1055 przez Andrzeja I, pochowanego w krypcie w tamtejszym kościele. Obecnie jednak grób jest pusty.

Sam kościół został przebudowany w stylu barokowym w 1754 przez Sebastiana Stuhlhofa. W 1921 właśnie tutaj swą ostatnią noc na ojczystej ziemi przed udaniem się na wygnanie spędził ostatni węgierski król Karol IV. Wciąż funkcjonujące opactwo jest atrakcją turystyczną ze względu na swoje walory historyczne i artystyczne. Z jego terenu rozciąga się też najwspanialszy widok na Balaton.  Źródło: Wikipedia

Keszthely (niem. Kesthell) - węgierskie miasto leżące na pn-zach. jeziora Balaton. Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się w XIII wieku. Keszthely utrzymuje się głównie z turystyki (z uwagi na liczne zabytki i sąsiedztwo Balatonu)

W mieście znajduje się neobarokowy pałac Festeticsów z 1745, w którym często odbywają się różne wydarzenia kulturalne, oraz łaźnie, a także liczne niewielkie muzea będące lokalną atrakcją turystyczną m.in. muzeum Balatonu, muzeum marcepanu, muzeum radia i telewizji itp.  Źródło: Wikipedia.

Pałac Festeticsów jest najbardziej znanym zabytkiem miasta, którego historia począwszy od XVIII wieku pozostaje nierozerwalna z historią rodu Festeticsów.

Najznamienitszą postacią rodu był Jerzy Festetics, który zapoczątkował budowę dwupiętrowego skrzydła pałacu wraz z biblioteką a następnie udostępnił ja obywatelom miasta.

Jego wnuk Tasziló, poprzez małżeństwo z angielską księżniczką Mary Hamilton wszedł w pokrewieństwo z europejskimi dynastiami.  Źródło: Węgry, Balaton Zachodni z sieci.

Hévíz (węg. Hévízi-tó; właściwie jezioro Gyógy, węg. Gyógy-tó) – największe naturalne jezioro termalne w Europie, położone w południowo-zachodnich Węgrzech, kilka kilometrów na zachód od południowego krańca jeziora Balaton.

Powierzchnia jeziora wynosi 4,4 ha, temperatura wody waha się od 24°C zimą do 36°C latem. Jest zasilane przez źródło z wodą o temperaturze 39,8°C o wydajności 410 litrów na sekundę. Wysoka temperatura wody umożliwia hodowlę lotosów, sprowadzonych w XIX wieku z Indii.

Woda jeziora wykazuje działanie lecznicze, znane już za czasów rzymskich. W leżącym nad jeziorem miasteczku Hévíz w XIX wieku powstało bardzo znane i popularne uzdrowisko.

Źródło: Wikipedia.

Budapeszt - to niezwykłe miasto w zakolu Dunaju ma swoje własne niepowtarzalne piękno, ma paryski szyk, ale zabarwiony rytmem czardasza, tokajem i dominującą secesją z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to pod względem rozmachu konkurował z Wiedniem, stolicą C.K. monarchii. Franciszek Józef rezydował wprawdzie w oddalonym o 225 km Wiedniu, ale jego żona Sissi, raz po raz przybywała do Budapesztu, znała węgierski.

Czy Budapeszt jest starym czy młodym miastem? Obie odpowiedzi są prawdziwe. Wprawdzie nazwa Budapeszt pojawiła się dopiero w roku 1872, kiedy to połączone zostały Obuda, Buda i Peszt, ale pozostała tu pamięć o czasach rzymskich. Dwa tysiące lat temu cesarz August zakładał tu miasto Aquineum. Zachowały się z tamtych czasów amfiteatr, termy na wyspie Małgorzaty. Za panowania Rzymian, była to stolica prowincji Pannonia.

Trzeba pójść na cytadelę, na wzgórze Gellerta by spojrzeć na miasto z góry. Na Dunaj z przepięknym gmachem parlamentu po stronie pesztańskiej, na oświetlone mosty na Dunaju, na Górę Zamkową. Trzeba też spojrzeć na miasto od strony Dunaju, zagłębić się w uliczkach starego miasta, przejść się zarezerwowaną dla pieszych ulicą Vaci w sercu wielkomiejskiego Pesztu z wystawami drogich sklepów i niezliczonymi kawiarniami. Koniecznie też trzeba skorzystać z jednej z kilkudziesięciu rzymsko-tureckich łaźni. Budapeszt to miasto kurort. Na jego terenie bije ponad 100 termalnych źródeł z mineralną wodą o temperaturze od 20 do 76 stopni.

Budapesztańskie termy

Tradycje są wiekowe. Rzymianie zadbali o urządzenie łaźni, które przetrwały do dziś. Ale szczególnie wielki wkład w rozwój kąpielisk mieli Turcy, którzy panowali tu przez blisko półtora wieku od roku 1541 do roku 1686, kiedy to 3 lata po wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego, zostali wypędzeni przez Haubsburgów. Lecznicze właściwości miejscowych wód znane były już w czasach starożytnych, kiedy to przybywali tu Celtowie. Przetrwały legendy o świętym Iwanie, który cudownie uzdrawiał chorych. To miejsce znane jest dziś jako kąpielisko Gellerta. O obecności Turków pewnie by nie pamiętano gdyby nie ich hammany - tureckie łaźnie z ich przebogatym, orientalnym wystrojem. Trzy z nich są czynne do dziś. Są to łaźnie Kiraly (Królewska), Rac i Rudas, obie u podnóża wzgórza Gellerta.

Kiedy na przełomie wieków Budpeszt przeżywał okres prosperity, kiedy wznoszone okazałe gmachy secesji, powstało też kilkadziesiąt nowych kąpielisk, najokazalsze te w Budzie oraz na wyspie Małgorzaty.

Wzgórze Gellerta nie jest wysokie. Wznosi się do 130 m nad poziom Dunaju. Warto wejść dla widoku na Dunaj i całe miasto, dla cytadeli, która zbudowana dla celów wojskowych, służyła niegdyś za więzienie.

Historycznie najważniejsza część Budapesztu to Góra Zamkowa, długa na 1,5 km z imponującym zamkiem, kościołem św. Macieja, basztą rybacką i siecią uliczek starego miasta.

Dzisiaj pałac budziński to kompleks budynków z trzema dziedzińcami. Mieści się tu węgierska Galeria Narodowa i liczne specjalistyczne muzea, a także Biblioteka Narodowa.

Położona w pobliżu zamku świątynia, kościół św. Macieja, był miejscem koronacji węgierskich królów. Z wysoką wieżą, ten XIII-wieczny gotycki kościół jest symbolem miasta. Znajduje się tam brązowy pomnik św. Stefana, pierwszego króla Węgier, koronowanego w roku 1001. Jego zasługą było nawrócenie Madziarów na religię chrześcijańską. To jego dziadek, książę Arpad, sprowadził nad Dunaj znad Wołżańskich stepów koczownicze plemiona Madziarów. Tu nad Dunajem, zmienili oni swój tryb życia, osiedli na stałe. Za czasów tureckich kościół został zamieniony na meczet, później jednak został odbudowany w stylu neogotyckim.

Parlament.

Żaden kraj w Europie ma tak monumentalnego gmachu pa mentu jak niewielkie, liczące 93 tysięcy km. kw. Węgry. Przy placu Kossuta, nad Dunajem, wznosi się gmach wybudowany na przełomie wieków. Długi na 268, a szeroki na 118 m budynek liczy około 700 pomieszczeń, ma 20 km schodów, 8 dziedzińców, 88 posągów, kopułę o wysokości 96 metrów.

Kościół św. Stefana zwany bazylikąjest największym kościołem Budapesztu, w skarbcu znajduje się zabalsamowna prawa ręka króla Stefana I.

Dunaj przepływa przez miasto na długości 30 km. Jego brzegi łączy 10 mostów. Niektóre z nich są iluminowane.

Źródło: Dodatek do Gazety „Turystyka” 11 kwietnia 2003 r str. 16. M. Żywień